facebook_page_plugin

Naprawa i wymiana hydrantów zewnętrznych

Oferujemy usługi związane z wymianą oraz naprawami hydrantów zewnętrznych.

Naprawy hydrantów zewnętrznych oraz sieci hydrantowych wykonujemy kompleksowo, dysponujemy własnymi koparko – ładowarkami oraz minikoparką.

W ramach prac związanych z wymianą hydrantu zewnętrznego wykonujemy:

1. roboty przygotowawcze i zabezpieczające

2. roboty ziemne m.in.:

a. wykop,

b. demontaż istniejącego hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą,

c. montaż zasuwy odcinającej przed hydrantem,

d. montaż prostki i stopy kołnierzowej,

e. montaż nowego hydrantu zewnętrznego.

3. prace porządkowe

4. roboty ziemne z zagęszczeniem podłoża po zasypaniu wykopu

5. wykonanie pomiaru wydajności

6. wystawienie protokołu zdawczo odbiorczego

Dysponujemy:

Dwoma koparko-ładowarkami JCB

Minikoparką JCB