facebook_page_plugin

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Właściwe oświetlenie odgrywa kluczową rolę w dobrej i bezpiecznej organizacji miejsca pracy.

Dlatego oferujemy profesjonalne pomiary oświetlenia, dzięki któremu możemy stwierdzić, czy spełniają one wymagania stawiane przez prawo.

Wykonujemy pomiary oświetlenia:

  • Na stanowiskach pracy
  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

 

Po przeprowadzonych pomiarach wystawiamy stosowny protokół stwierdzający zgodność z normami oświetlenia oraz udzielamy wskazówek jak sprawnie i szybko usunąć nieprawidłowości

Organizacja próbnych ewakuacji

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami musi raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów pomagamy przy organizacji próbnej ewakuacji wszystkich typów budynków, weryfikujemy dokumentację przeciwpożarowa, sprawdzamy warunki ewakuacji z budynku, koordynujemy przeprowadzenie ewakuacji. Po zakończonych ćwiczeniach sporządzamy protokół zawierający wnioski oraz zalecenia.

Na zlecenie klienta zadymiamy obiekt nadając ewakuacji realny charakter prawdziwego zagrożenia.

 Korzyści z przeprowadzenia ewakuacji:

  • Praktyczne sprawdzenie jak na sytuacje zagrożenia zareagują pracownicy, goście, tymczasowi użytkownicy obiektu.
  • Sprawdzenie działania służby ochrony, powiadamianie Państwowej Straży Pożarnej i innych służb.
  • Kontrola działania systemu przeciwpożarowego w tym czujek dymowych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych.
  • Sprawdzenie drożności dróg ewakuacyjnych oraz wyjść.

Bezpieczeństwo:

  • Zadymienie obiektu dokonujemy generatorem dymu o wydajności 500 m3/ minutę
  • Dym jest niegroźny dla ludzi można w nim swobodnie oddychać
  • Przewietrzenie pomieszczeń to kwestia, już po kilku minutach można powrócić do swoich obowiązków.  

Dodatkowo razem z ewakuacją obiektu zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przeprowadzenia praktycznego szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.