facebook_page_plugin

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Właściwe oświetlenie odgrywa kluczową rolę w dobrej i bezpiecznej organizacji miejsca pracy.

Dlatego oferujemy profesjonalne pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z normami i przepisami PN-EN 1838, dzięki któremu możemy stwierdzić, czy spełniają one wymagania stawiane przez prawo.

Pomiary wykonujemy przy użyciu miernika SONEL LXP-10 co pozwala na precyzyjne i dokładne wyniki pomiarów z tolerancją błędu nie przekraczającą 10%

Wykonujemy pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonujemy w:

  • Firmach prywatnych, powierzchniach biurowych
  • Jednostkach oświatowych - szkołach, przedszkolach, żłobkach
  • Powierzchniach handlowych i usługowych
  • Magazynach wielkopowierzchniowych
  • Wspólnotach mieszkaniowych
  • Zakładach produkcyjnych

 

Po przeprowadzonych pomiarach wystawiamy stosowny protokół stwierdzający zgodność z normami oświetlenia oraz udzielamy wskazówek jak sprawnie i szybko usunąć nieprawidłowości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r. poz. 563) oświetlenie awaryjne należy do urządzeń p.poż (Roz. 1, § 2, ust. 7) i zgodnie z tym wszystkie urządzenia p.poż powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku i muszą spełniać wymagania Polskich Norm.