facebook_page_plugin

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

Symulator_namiot
 • Szkolenie BHP?
 • Próba ewakuacja zakładu?
 • Impreza firmowa? 
 • Dzień BHP? 
 • To szkolenie jest właśnie dla Państwa!

  Do naszego szkolenia wykorzystujemy symulator pożaru. Ekologia, bezpieczeństwo to przede wszystkim nasze atuty, podpalanie cieczy palnej w wannie lub palenie opon to nieekologiczny i niebezpieczny element szkolenia dlatego do naszego szkolenia wykorzystujemy symulator pożaru, do gaszenia używamy gaśnic na skroplone CO(Gaśnic śniegowych) i gaśnic wodnych. 

   

  Uczestnicy szkolenia:

  Pracodawcy zobowiązani są do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ewakuację zakładu oraz przeciwdziałanie zagrożeniu jakim jest pożar.

  Szkolenie skierowane jest dla osób wyznaczonych do ewakuacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach jak i w życiu prywatnym. 

  Cel szkolenia:

  Szkolenie ma za zadanie zaznajomić pracodawców jak i pracowników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu p. poż., obsługi gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego, oraz zdobycie praktycznych umiejętności z zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego, a także przeprowadzania sprawnej ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia w postaci pożaru.

  Tematyka szkolenia:

  Część teoretyczna: 

  • Podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów
  • Zasady ewakuacji i powiadamiania o wystąpieniu zagrożenia
  • Środki gaśnicze i gaśnice
  • Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie
  • Elementy składowe systemu przeciwpożarowego
  • Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
  • Zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Czynności konserwacyjne podręcznego sprzętu gaśniczego
  namiot_small2

  Część praktyczna: 

  • Przejście przez zadymiony korytarz (namiot o długości 3,5 metra) gdzie uczestnik szkolenia musi odnaleźć gaśnice i zabrać ją ze sobą, a następnie przystępuje do:  
  • Gaszenie atrapy kosz na śmieci 
  • Gaszenie atrapy silnika elektrycznego
  • Gaszenie atrapy stosu drewna

   

  Część pokazowa: 

  • Pokaz wybuchu puszki z aerozolem  
  • Pokaz wyrzutu tłuszczu kuchennego oraz sposobów gaszenia cieczy palnej 

   

   Szkolenia składa się z dwóch części; 

  • pierwsza część teoretyczna w formie wykładu (ok 1 godziny) , 
  • druga część praktyczna , uczestnicy sami stawiają czoła prawdziwemu ogniu wykorzystując zdobytą wiedzę podczas szkolenia teoretycznego  (ok 1 godziny)

  Miejsce szkolenia: 

  Szkolenia organizowane są na miejscu u Państwa w firmie, dostosowujemy się do potrzeb klientów i organizujemy szkolenia w dogodnym dla państwa czasie (np: pomiędzy zmianami).