facebook_page_plugin

Przeglądy i próby wydajności hydrantów

Czynności związane z badaniem wydajności ciśnieniowej hydrantów zewnętrznych DN 80 i DN 100 zarówno naziemnych jak i podziemnych przeprowadzane są przy pomocy urządzenia FLOWMASTER.

Czynności związane z badaniem wydajności ciśnieniowej hydrantów wewnętrznych DN 25 DN 33 i DN 52 przeprowadzane są przy pomocy urządzenia HYDRO - TEST - W z elektronicznym urządzeniem pomiarowym HATEST. 

Przegląd i wykonanie próby ciśnieniowej przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów i Polską Normą PN-EN 671-3

 Posiadamy: 

CERYTFIKAT AUTORYZACYJNY NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BADANIAMI, PRZEGLĄDAMI, KONSERWACJĄ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIAMI, OPROGRAMOWANIEM FIRMY BIATECH SP. Z O.O. 

Certyfikat firmy SUPRON 3 w zakresie dokonywania pomiarów ciśnienia i wydajności hydratów wewnętrznych

Po corocznej kontroli otrzymują państwo od naszej firmy protokół potwierdzający wykonanie próby ciśnieniowej zawierający:

  • kolejny numer hydrantu
  • informacje na temat długości i roku produkcji węża (ewentualnej klasyfikacji węża do próby ciśnieniowej)
  • Ciśnienia statycznego 
  • Ciśnienia dynamicznego
  • Wydajności w dm3/min
  • Datę i godzinę wykonania próby ciśnieniowej
  • Dodatkowe uwagi i usterki wynikające w trakcje przeglądu 

Wykonanie przeglądu i próby potwierdzone jest umieszczeniem na hydrancie wewnętrznym stosownej kontrolki serwisowej.